ບົດລາຍງານການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ສົກຮຽນ 2015 -2016

ບົດລາຍງານສັງລວມສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ (ຂັ້ນກະກຽມ)

ຄູ່ມືການສ້າງສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ສຳລັບ​ສາຍສ້າ​ງຄູ (50 ຕົວຊີ້ວັດ) [ເຂົ້າອ່ານ] [ໂຫຼດ MS Words]

 

 

 

 

 

 

ບົດວິໄຈຕ່າງໆ
ບົດສອນແບບຢ່າງ
ບົດຈົບຊັ້ນນັກສຶກສາ
 
 
ແນະນຳສ້າງແຟ້ມສະສົມຜົນງານ
ແນະນຳການເຮັດວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ
ແນະນຳກ່ຽວກັບນາມມະຍົດຄູ
 
 
 
 
 
 
 
 

ເຖິງ: ພະນັກງານ-ຄູອາຈານທົ່ວວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ເລື່ອງ: ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພະນັກງານ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016 -2017 ທີຕຶກ L ວັນທີ 23 -24/08/2016 ເວລາ 8 ໂມງ