1. ຫ້ອງການ​ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ມີ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ 1 - 2 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບ​ການ​ຊີ້ນຳ​ຂອງ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ ຊຶ່ງ​ມີ​ໜ່ວຍ​ງານ ແລະ ໜ້າ​ວຽກ​ດັ່ງນີ້:

2.1 ໜ່ວຍ​ງານຄຸ້ມ​ຄອງພະນັກງານ

 1. ການ​ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ
 2. ​ສະ​ຖິຕິພະນັກງານ
 3. ປະຫວັດພະນັກງານ
 4. ສັງ​ລວມສະຖິຕິ​ຂອງ​ນັກຮຽນ​/ນັກ​ສຶກສາ
 5. ເກັບ​ກຳ-ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ

2.2 ໜ່ວຍ​ງານຄຸ້ມ​ຄອງນະ​ໂຍບາຍ​ ແລະ​ ກວດກາ

 1. ການ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ - ຂັ້ນ​ເງິນ​ເດືອນ
 2. ການ​ກວດ​ກາ​
 3. ບຳ​ເນັດ ​ແລະ ບຳນານ
 4. ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດ​ວິ​ໄນ
 5. ກອງ​ທຶນ​ສະຫວັດດີ​ການ
 6. ເກັບ​ກຳ-ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ

2.3 ໜ່ວຍ​ງານປ້ອງ​ກັນ

 1. ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ
 2. ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍປ້ອງກັນອ້ອມຂ້າງ

2.4 ໜ່ວຍ​ງານ​ໂຄສະນາ​ອົບຮົມ

  • ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ມູນເຊື້ອຂອງພັກ, ບຸກຄົນສຳຄັນ, ປະຫວັດຂອງແຂວງ ແລະ ມູນ​ເຊື້ອ​ຂອງສະຖາບັນ
  • ຈັດຕັ້ງຫ້ອງວາງສະ​ແດງມູນເຊື້ອ
  • ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ຫ້ອງການ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອຈັດຕັ້ງຂະບວນການຢ້ຽມຢາມອານຸສອນສະຖານ, ຫ້ອງມູນເຊື້ອ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ
  • ເຊີນຜູ້ອາວຸໂສຫຼືຜູ້ມີປະສົບການເລົ່າມູນເຊື້ອຂອງພັກ ແລະ ​ເຊີນບຸກຄົນສຳຄັນໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆ
  • ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ​ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດ ທີ່ພົວພັນກັບມູນເຊື້ອຕ່າງໆ
  • ເກັບ​ກຳ-ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ/ຂ່າ​ວສານ