ບົດວິໄຈຕ່າງໆ
ບົດສອນແບບຢ່າງ
ບົດຈົບຊັ້ນນັກສຶກສາ
 
 
ແນະນຳສ້າງແຟ້ມສະສົມຜົນງານ
ແນະນຳການເຮັດວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ
 
 
 
 
 
 

ແຈ້ງຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຕໍ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ສົກຮຽນ 2016-2017

ພາສາອັງກິດ 12+4 / ຊີວະສາດ 12+4/ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 12+4

ປະຖົມ 12+4 / ອະນຸບານ 12+4 / ອະນຸບານ 12+2

 

ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມຜົນສຳເລັດກອງປະຊູມໃຫຍ່

ຄັ້ງທີ ຂອງພັກ ວັນທີ 12 - 13/07/2016 ທີ ວ.ຄ.ກ

ພິທີມອບປະກາສະນີຍະບັດ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງພັກແລ້ງຊັ້ນສູງ

ທີ່ ວ.ຄ.ກ 27/08/2016 ໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ

 

ພິທີເປີດບັ້ນອົບຮົມຫັດແອບວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຄັ້ງວັນທີ 29/8/2016